Contact

ติดต่อกับเราเพื่อสอบถามข้อมูลหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
BTicino Home + Studio

ติดตามข่าวสารจากเรา

Our office

12/93 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 14/1
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

Hours
วันจันทร์ - วันศุกร์
10:00 น. - 18:00 น.

Contacts
02-430-1484
bticino@chalaad.com